Published by: 0

Obecnie trwają pracę legislacyjne nad wprowadzeniem zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jedna z tym zmian dotyczy opodatkowania najmu prywatnego. Minister Rozwoju i Finansów chce znieść możliwość zastosowania stawki 8,5 % od przychodów z najmu prywatnego tym podatnikom, którzy przekroczyli w poprzednich roku kalendarzowym kwotę 100 tys. przychodu uzyskanego z tego źródła. Planowana zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *