CENNIK

Ceny są negocjowane i ustalane indywidualnie po szczegółowym ustaleniu z klientem zakresu wykonywanych usług oraz w zależności od jego indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy do zapoznania się z PROMOCJAMI

Przedstawione poniżej ceny są cenami netto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi.

 

Księgi i ewidencje do 40 dokumentów księgowych od 41 do 70 dokumentów księgowych powyżej 71 dokumentów księgowych
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

nie będący płatnikami Vat

 

90,00 zł

 

110,00 zł

 

130,00 zł

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

– płatnicy Vat

 

120,00 zł

 

140,00 zł

 

170,00 zł

Księgi handlowe 300,00 zł 600,00 zł 800,00 zł
Ewidencje ryczałtowe 60,00 zł   90,00zł 120,00 zł
Ilość osób zatrudnionych (etat + umowy cywilnoprawne) od których pobrano podatek/składki w danym miesiącu Netto
Płace i ZUS –  1 osoba 20,00 zł
Ceny dla klientów przy zleceniach jednostkowych Netto
Przygotowanie zeznania rocznego 50,00 zł
Sporządzenie sprawozdania  finansowego+ bilans+ RZiS od 500,00 zł
Pomoc w założeniu działalności- pełna rejestracja w Urzędzie Skarbowym i ZUSie 100,00 zł
Sporządzenie deklaracji PCC, NIP, SD 20,00 zł
Wnioski do KRS 50,00 zł
Dokonywanie zmian w CEIDG 20,00 zł
Składanie wniosków o niezaleganiu w US/ZUS 20,00 zł
Sporządzenie wniosków kredytowych bezpłatne
Reprezentacja przez US/ZUS podczas kontroli bezpłatne
Rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych bezpłatne
Sporządzenie umów o pracę/umów cywilnoprawnych bezpłatne
Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu bezpłatne
Sporządzenie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych bezpłatne