OFERTA

Nasze biuro rachunkowe świadczy kompleksowe usługi z zakresu kadr i płac oraz księgowe skierowane zarówno do przedsiębiorstw prowadzących księgi handlowe jak i do indywidualnych działalności gospodarczych, które rozliczane są za pomocą księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu lub karty podatkowej.

KSIĘGOWOŚĆ

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów do celów ryczałtu
 • prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • sporządzanie rejestrów Vat i innych ewidencji do celów podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ich wysyłka do Urzędów Skarbowych
 • obsługa ZUS
 • informowanie klienta o bieżących wynikach finansowych

KADRY I PŁACE

 • prowadzenie kartotek osobowych
 • sporządzanie umów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych
 • obsługę zatrudnienia osób na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • udzielanie wsparcia w bieżących problemach kadrowych w firmie
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę,
 • sporządzanie rachunków wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych
 • raportów miesięcznych
 • sporządzanie rocznych informacji o osiągniętych dochodach pracowników (PIT – 11/8B)
 • sporządzanie rocznej deklaracji dotyczącej podatku od wynagrodzeń (PIT – 4R)

INNE USŁUGI

 • analizy biznesowe, prowadzenie korespondencji urzędowo – biznesowej
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • przygotowanie do realizacji przelewów w systemie bankowym klienta
 • reprezentacja przed organami podatkowymi oraz ZUS
 • udzielanie porad dotyczących prowadzonej działalności
 • sporządzanie not odsetkowych i obciążeniowych oraz wezwań do zapłaty
 • odzyskiwanie podatku Vat z zagranicy dla firm transportowych

Na życzenia klienta oferujemy dojazd do siedziby firmy

w celu odbioru dokumentów

  (na terenie Radomia, Pionek, Kozienic, Zwolenia oraz okolic)