Obowiązek składania deklaracji elektronicznie

Wraz z rokiem 2018 w życie wejdzie obowiązek składnia deklaracji VAT tylko elektronicznie. Jeszcze w roku 2017 obowiązek ten dotyczy tylko części osób prowadzących działalność gospodarczą. Są nimi: podmioty zobowiązane do rejestracji jako podatnicy VAT UE, dostawcy i nabywcy tzw. towarów wrażliwych, objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, przedsiębiorcy zobowiązani do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego elektronicznie (np. firmy zatrudniające powyżej 5 pracowników)

Likwidacja rozliczeń VAT w okresach kwartalnych dla wybranych grup przedsiębiorców

Od stycznia 2017 r. z możliwości rozliczenia podatku Vat za okresy kwartalne mogą skorzystać mali podatnicy (wartość ich sprzedaży wraz z podatkiem  VAT w poprzednim roku podatkowym wyniosła do 1 200 000 euro) oraz przedsiębiorcy, którzy założyli działalność przed dniem 30 września 2016 roku. Po tej dacie osoby które zakładają firmę są zobowiązani do składania miesięcznych deklaracji Vat.

 

Specjalna oferta cenowa

Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszym biurem rachunkowym. Oferujemy wysoką jakość oferowanych usług oraz wyjątkowo niskie ceny.

Nasze ceny są negocjowane i ustalane indywidualnie po szczegółowym ustaleniu z klientem zakresu wykonywanych usług oraz w zależności od jego indywidualnych potrzeb.

 

Wyższy limit zwolnienia podmiotowego w podatku Vat

Od 1 stycznia 2017 roku podwyższeniu uległ limit zwolnienia podmiotowego w Vat, który obecnie wynosi 200 000 zł. Zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług ze zwolnienia tego mogą skorzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Z kolei podatnicy, którzy rozpoczną działalność w trakcie roku podatkowego będą mogli skorzystać z tego zwolnienia, pod warunkiem, że przewidywana wartość sprzedaży ( bez podatku) w proporcji do czasu prowadzenia działalności gospodarczej nie przewyższy kwoty limitu.

 

Płaca minimalna w roku 2017

Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie o pracę będzie wynosić 2000 zł brutto. Oznacza to wzrost o 150 zł w stosunku do roku bieżącego. W związku z podniesieniem płacy minimalnej wzrośnie również minimalna stawka godzinowa do około 13 zł brutto.